Avís legal

Condicions legals

L’ús d’aquest web per adquirir algun producte implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Si no està d’acord amb aquests, no ha de proporcionar cap tipus d’informació personal, ni utilitzar aquest servei.

El lloc web indisfolls.cat és propietat reservada, incloent-hi els textos, imatges i dissenys. Ha estat creat amb finalitats d’informació i publicitat, i pot estar subjecte a canvis de la seva presentació, configuració i continguts, en qualsevol moment i sense previ avís. De forma general, queda prohibida la seva utilització per a usos comercials aliens, així com la seva transformació o alteració. No ens fem responsables de la informació en les respectives pàgines web dels enllaços a tercers.

Protecció de dades personals

La base de dades que contenen les dades de caràcter personal facilitades pel client en els formularis que puguin existir en el lloc web a indisfolls.cat compleix la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al client que aquestes dades seran incloses en fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el client el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions.

El client que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis està facultat a exercitar els seus drets d’accés i rectificació mitjançant el seu compte de client d’aquesta web i indisfolls.cat es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament d’aquestes dades. Si el client desitja cancel·lar definitivament pot demanar-ho mitjançant qualsevol mitjà a indisfolls.cat.

Indisfolls.cat assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. Indisfolls.cat no compartirà, vendrà, ni facilitarà a tercers aquestes dades, llevat requeriment judicial, i no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir derivades d’un atac o accés no autoritzat als sistemes causa d’una falta de diligència del client pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.
Les dades de targetes de crèdit són recollides directament per la sucursal bancària que efectua el cobrament, i per tant, indisfolls.cat ni les manipula ni les emmagatzema.

El client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.